Connect with us

Marketing Review Team – Họ là ai?

Họ là những người tạo nên nội dung của chuyên trang Marketing Review.

Hải Yến

Hải Yến

Công ty CP Đầu tư Hải Yến, một công ty với mạng lưới truyền thông mạnh mẽ mang tính nhân bản đã và đang là đối tác của nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn ở Việt Nam. www.haiyengroup.com

Tuấn Thành

Tuấn Thành

Học marketing, làm PR.

Xem nhiều

Bài nổi bật

To Top