Connect with us

Tăng giá trị và tăng lượng cầu cho dịch vụ chỉ với 202chữ

Tăng giá trị và tăng lượng cầu cho dịch vụ chỉ với 202chữ


Là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể thấy rằng, tất cả những nỗi sợ hãi của bạn cũng giống với những nối sợ hãi của đối thủ. Điều này là một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn thấy đó, khi bạn né tránh nỗi sợ hãi của chính mình, cũng chính là né tránh nỗi sợ hãi của đối thủ cạnh tranh. Nói một cách khác, những gì bạn né tránh, cũng là điều mà họ đang né tránh.

Tăng giá trị và tăng lượng cầu cho dịch vụ

Ví dụ:

Thiếu nguồn cung =khan hiếm

Khan hiếm = sự giá trị

Cả bạn và đối thủ cạnh tranh đều gặp phải việc thiếu nguồn cung. Cả 2 đều vướng mắc vào sự sợ hãi. Nhưng ai là người biết cách tăng giá trị cho sản phẩm, đó mới là kẻ chiến thắng

Nếu bạn muốn tăng lượng cầu. Nếu bạn muốn tránh việc bán hàng dựa trên giá thị trường của sản phẩm. Nếu bạn muốn nổi bật. Hãy tìm hiểu cách nắm lấy nỗi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó thường ngăn chặn bước đi của bạn, vừa là kim chỉ nam, nói cho bạn biết đâu là con đường đi đứng đắn.

Trần Đức Tuấn Thành (Dịch)

Đánh giá bài viết này!
Click để xem tiếp
Nên đọc
Click để viết bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm trong

Bài nổi bật

To Top